Katrien Koppers Architectuur

Werkwijze

Werkwijze

Een bouwproces vraagt veel tijd en aandacht om tot een goed resultaat van hoge kwaliteit te komen. In de stappen hieronder leggen wij graag kort onze werkwijze aan u uit.

Een bouwproces vraagt veel tijd en aandacht om tot een goed resultaat van hoge kwaliteit te komen. In de stappen hieronder leggen wij graag kort onze werkwijze aan u uit.

Kennismaken

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek nemen we samen uw wensen en verwachtingen door en bespreken we wat voor u zouden kunnen betekenen. Na dit gesprek kan er een offerte worden gemaakt voor de verschillende fasen van het project.

Analyse – vooronderzoek

Wanneer u graag met ons wilt samenwerken start de analyse-fase, waarin we samen een gedetailleerd overzicht van uw wensen en eisen opstellen. Dit gaat bijvoorbeeld over de gewenste hoeveelheid ruimte maar ook over hoe je wil wonen en/of werken en welk uitzicht je belangrijk vindt. Welke relatie hebben verschillende ruimtes of functies tot elkaar? En wat vind je mooi?

“In de analyse-fase laat ik mensen vaak een moodboard maken. Een verzameling van plaatjes zodat ik weet waar je blij van wordt.”  

We leggen uw wensen naast uw budget, de mogelijkheden van de locatie en de ter plekke geldende wetten en regels en eventueel benodigde vergunningen. Als er sprake is van een bestaand gebouw wordt dit eerst ingemeten en indien wenselijk wordt een bouwtechnische analyse gemaakt. Bij een monument wordt, indien nodig, ook een bouwhistorisch rapport gemaakt.

Voorlopig ontwerp – schetsontwerp

Als alles helder is en we alle benodigde gegevens hebben verzameld, worden de wensen door ons vertaald in een eerste ruimtelijk ontwerp. U krijgt dan plattegronden en 3D-plaatjes te zien. We nemen u als opdrachtgever mee in het ontwerpproces. Het beste ontwerp ontstaat in goede samenwerking met de opdrachtgever.

Definitief ontwerp

Als het voorlopig ontwerp naar wens is werken we dit verder uit naar een definitief ontwerp. De constructeur wordt bij het plan betrokken. Constructie en installaties worden geintegreerd. We maken keuzes in kleuren, materiaalgebruik en duurzaamheid. In deze fase wordt ook het plan besproken met de gemeente en bij monumenten ook met de erfgoed commissie. U kunt definitieve en goed gemaatvoerde plattegronden en geveltekeningen bekijken.

Technisch ontwerp / bouwvoorbereiding / vergunningaanvraag

In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Indien nodig schakelen we naast de constructeur ook een installatieadviseur in. Alle benodigde berekeningen voor een eventuele vergunningaanvraag worden gemaakt. In een technische omschrijving (of Bestek) worden alle materialen en hoe ze toe te passen, omschreven. Alle details zijn inzichtelijk in 3D. Als er een aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend wordt het ontwerp door de gemeente uitgebreid getoetst.

Aannemerselectie

We kunnen u adviseren bij keuze voor de aannemer. Tevens kunnen wij de begroting gedegen controleren en beoordelen.

Uitvoering

In deze fase bieden wij u graag bouwbegeleiding, waarbij wij erop toezien dat het ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd wordt zoals we dat samen bedacht hebben. We controleren de uitvoering en monitoren de financiën tot en met de oplevering van uw project, zowel esthetisch als technisch.

Scroll naar boven