Katrien Koppers Architectuur

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Als we dromen over onze ideale woning of werkplek dan denken we misschien aan licht, frisse lucht, beschutting, contact. Een plek om ons thuis en veilig te voelen, comfortabel en gezond.

Als we dromen over onze ideale woning of werkplek dan denken we misschien aan licht, frisse lucht, beschutting, contact. Een plek om ons thuis en veilig te voelen, comfortabel en gezond.

Bouwen doen we al eeuwen lang. De aarde zorgde daarbij voor de grondstoffen. Sinds de industriële revolutie zijn we steeds meer gebruik gaan maken van grondstoffen gebaseerd op mineralen, olie en chemicaliën. Maar inmiddels zijn we er ook van doordrongen dat we hiermee de aarde uitputten en er een ongezond klimaat ontstaat voor onszelf, de generaties na ons en alles wat hier op aarde leeft.

Biobased materialen

Gelukkig kan het ook anders. De natuur biedt nog steeds alle middelen en inspiratie die we nodig hebben om te bouwen. Biobased materialen worden gemaakt van grondstoffen uit de natuur die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien, zoals hout, vlas, leem, cellulose, kurk, hennep, etc. Door gebruik te maken van deze hernieuwbare materialen, putten we de aarde niet uit. Er ontstaat een kringloop in materiaalgebruik, CO2 blijft in balans en de natuurlijke materialen zorgen voor een gezond leefklimaat.

Circulair en compact ontwerpen

Als het gebouw ooit afgebroken zou worden, zijn de toegepaste materialen opnieuw bruikbaar in de bouw, in een ander product, of als biobased-energievoorziening. De hoeveelheid toe te passen materialen kan daarnaast ook worden gereduceerd door een compact ontwerp te maken, waarvoor simpelweg minder materiaal nodig is.

Gezond gebouw

Naast alle milieu voordelen van biobased bouwen zorgen deze materialen ook voor een heel prettig en gezond binnenklimaat. De materialen kunnen ‘ademen’; vochtige lucht opnemen en weer afstaan. Hierdoor kan damp-open gebouwd worden en ontstaat een veel gezonder gebouw om in te leven, te werken, te verblijven. En deze vorm van bouwen draagt bij aan bij een gezonde werkplaats voor de bouwvakkers.

Energiegebruik

Duurzaam bouwen gaat natuurlijk ook over duurzaam gebruik van het gebouw. Een duurzaam gebouw verbruikt zo min mogelijk energie of is zelf energie neutraal. Een goede isolatie van het gebouw is daarbij het startpunt. De biobased materialen zorgen, naast isolatie tegen de winterkou, ook voor een comfortabel zomerklimaat door hun warmte accumulerend vermogen.

Katrien Koppers Architectuur bespreekt graag de mogelijkheden van duurzaam bouwen met u!

Scroll naar boven