Privacy Policy Katrien Koppers Architectuur

Verklaring Katrien Koppers Architectuur B.V.

Katrien Koppers Architectuur B.V. onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen.
Katrien Koppers Architectuur B.V. heeft haar organisatie daarop ingericht.
Katrien Koppers Architectuur B.V. verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
Katrien Koppers Architectuur B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Katrien Koppers Architectuur B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Katrien Koppers Architectuur B.V. zijn: Keizerstraat 19, 4201 XM Gorinchem, telefoon: 06-12061259, contactpersoon Katrien Koppers, e-mailadres: info@koppersarchitectuur.nl

Comments are closed.